Previous Members of our panchayat - by year

2012-2017

 • Lakshata L. Desai
 • Gajanan R. Palkar
 • Vishwanath N. Naik
 • Dilip H. Gaonkar
 • Deepali H. Gaonkar

2007-2012

 • Harichandra S. Sawal
 • Narayan R. salgaonkar
 • Dilip A. Gadekar
 • Ashwika A. Gawas
 • Sheetal S. Gadekar

2002-2007

 • Arjun Y. Gaonkar
 • Anuja A. Manerkar
 • Prakash K. Naik
 • Ragunath F. Gaonkar
 • Yashoda L. Kerkar

1997-2002

 • Premanand P. Salgaonkar
 • Ashok A. Naik
 • Raghunath F. Gaonkar
 • Sneha U. Gurav
 • Namrata N. Gaonkar

1992-1997

 • Rama M. Naik
 • Sita R. Thanekar
 • Shantaram H. Gaonkar
 • Harichandra S. Sawal
 • Vivekanand S. Gad

1988-1992

 • Tilu K. Gaonkar
 • Suresh K. Gaonkar
 • Yashoda L. Kerkar
 • Atmaram M.Parab
 • Prakash K. Naik
 • Vivekanand S. Gad
 • Ramakant M. Gaonkar

1983-1988

 • Suresh K. Gaonkar
 • Yashoda L. Kerkar
 • Atmaram M.Parab
 • Shantaram N. Salgaonkar
 • Dasharath B. Matnekar

1978-1983

 • Thomas C. D'Souza
 • Santan C. D'Souza
 • Sunita D. Manerkar
 • Harichandra S. Sawal
 • Nhanu H. Parab

1973-1978

 • Raghuvir H. Chodankar
 • Sukdo V. Gad
 • Shripad M. Gaonkar
 • Nhanu H. Parab
 • Shantabai A. Gaonkar